Lê Thị Thúy Liễu, Ủy viên BCH

 

 

Lê Thị Thúy Liễu

 

03/04/1962

 

Chủ cửa hàng

 

Bách hóa tổng hợp Tuyên Quang

 

 

0913250662

 

phamhungan@gmail.com