Trần Thị Phương Thảo, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch TT Hội DNTP Tuyên Quang

 

Trần Thị Phương Thảo Công ty TNHH Hoàng Hiệp

 

Giám đốc Ủy viên Ban Thường vụ 0915433155 hoanghieptq@gmail.com