Công ty TNHH Tiến Minh

 

Hoàng Hứa Thủy 25/3/1975 Nam PGĐ Công ty TNHH Tiến Minh Xây dựng Phường Tân Quang, TP Tuyên Q 0913250677 tienminh2014@gmail.com