UBND tỉnh có Kế hoạch gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp năm 2017

Ngày 2-8-2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND, về việc tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp năm 2017, dự kiến vào tháng 10 tới.

Tại Hội nghị lãnh đạo tỉnh lắng nghe những ý kiến đề xuất, kiến nghị và cùng nhau đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Đồng thời trao đổi, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp về chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp; cũng như cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2016-2020.

1

 Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu, cùng cộng đồng doanh nghiệp tại Chương trình Cà phê doanh nhân tháng 3-2017

UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở KH- ĐT và các sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và kết quả giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp tại kỳ đối thoại trước và giữa hai kỳ đối thoại.

Trước đó, tại các cuộc gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã phát biểu nhấn mạnh tinh thần “Đồng hành cùng doanh nghiệp”, hành động, phục vụ, hỗ trợ doanh nghiệp.

Tại Chương trình Cà phê doanh nhân kỳ tháng 3 – 2017, với tư cách là Chủ tịch danh dự Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn đã phát biểu nêu rõ, từ Chương trình Cà phê doanh nhân khoảng cách giữa doanh nghiệp và lãnh đạo tỉnh ngày càng gần gũi, góp phần vào cải thiện PCI. Bằng sự nỗ lực cố gắng của các cấp, ngành và cộng đồng doanh nghiệp, năm 2016, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Tuyên Quang đạt 57,43 điểm, đứng thứ 45 trong bảng xếp hạng, tăng 3 bậc so với năm 2015 và lần đầu tiên tỉnh ta nằm trong nhóm các tỉnh khá của cả nước. Song bên cạnh đó, một số chỉ số thành phần trong PCI bị sụt giảm so với năm 2015, như: chỉ số gia nhập thị trường; chi phí không chính thức; hỗ trợ doanh nghiệp và thiết chế pháp lý; một số vấn đề liên quan khác đến thủ tục hành chính về đất đai, hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp, hợp tác xã vẫn còn có những khó khăn vướng mắc…

Nhiệm vụ, mục tiêu của tỉnh đến năm 2020 là phải phấn đấu vào top 20 trong bảng xếp hạng PCI. Muốn đạt được các mục tiêu đó thì cần phải có ý chí quyết tâm của các cơ quan, địa phương, cùng với sự tiếp sức của doanh nghiệp. Các doannh nghiệp bám sát vào chủ trương khuyến khích phát triển kinh tế của tỉnh, tập trung phát triển công nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông lâm sản và công nghiệp phụ trợ; phát triển nông lâm nghiệp hàng hóa và các sản phẩm có thế mạnh; phát triển du lịch.

2

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu, cùng cộng đồng doanh nghiệp tại Chương trình Cà phê doanh nhân tháng 6-2017

Tại Chương trình Cà phê doanh nhân tháng 6-2017 với chủ đề “Giải pháp nâng cao chỉ số Thiết chế pháp lý”, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Thực, Trưởng ban chỉ đạo PCI tỉnh đã chỉ rõ, chỉ số Thiết chế pháp lý là một trong 10 chỉ số thành phần trong bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), được coi là công cụ đo lường lòng tin của doanh nghiệp đối với hệ thống tòa án, tư pháp của tỉnh. Song trong 2 năm liên tiếp vừa qua, chỉ số thành phần Thiết chế pháp lý trong Chỉ số PCI của tỉnh ta giảm điểm. Năm 2016, số điểm của chỉ số thành phần này là một trong 10 chỉ số thành phần PCI thấp nhất với 4,67 điểm (giảm 1,16 điểm so với năm 2015) và đứng ở vị trí thứ 54/63 tỉnh thành phố. Một trong những nguyên nhân chủ yếu là bởi còn có doanh nghiệp khi khởi nghiệp còn xem nhẹ yếu tố pháp luật, chưa thấy được tiện lợi trong việc sử dụng luật sư tư vấn…Bởi vậy, Chương trình Cà phê doanh nhân lần này tiếp tục vi mục tiêu chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, trao đổi, đối thoại, tháo gỡ và giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp…

4

 Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Hiệp hội DNNVV tỉnh Nguyễn Hữu Thập, phát biểu tại Chương trình Cà phê doanh nhân tháng 6-2017.

Cộng đồng doanh nghiệp tỉnh hy vọng hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp dự kiến vào tháng 10- 2017 tới đây, tiếp tục là diễn đàn để doanh nghiệp nói lên tiếng nói của mình. Qua đó kỳ vọng vào những quyết sách cũng như hành động quyết liệt từ UBND tỉnh đến các ngành chức năng của tỉnh và UBND các huyện, thành phố trong việc tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

Trước đó, tại Chương trình số 06/CTr-UBND ngày 28/6/2016, về triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, tỉnh phấn đấu tăng tốc độ phát triển doanh nghiệp cả về số lượng và chất lượng, phấn đấu trong giai đoạn 2016-2020 có thêm 800 doanh nghiệp thành lập mới, đến năm 2020 số lượng doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh đạt trên 1.400 doanh nghiệp, tỷ lệ đóng góp của các doanh nghiệp vào nguồn thu Ngân sách địa phương trên 35%….

                                                                                                                          Đỗ Hùng