“CN CT TNHH Trường Thọ Việt Nam tại tỉnh Tuyên Quang”

Địa chỉ: xã Phúc Ứng-Sơn Dương-TQ

Điện thoại thường trực :

Giám đốc: Ông   Phạm Hùng

Sinh ngày:  17/10/1977

SĐT: 01699689689

Địa chỉ email: truongthovietnam@gmail.com

Hoạt động kinh doanh chính :