Công ty TNHH Thành Trung Tuyên Quang

Địa chỉ: Tổ 4, Hưng Thành, Tuyên Quang

Giám đốc: Hoàng Thị Bích Phượng

SĐT: 0916 955 247

Sinh ngày: 13/10/1983

Địa chỉ email: thanhtrungtq2011@gmail.com

Hoạt động kinh doanh chính : Xây dựng các công trình đường bộ và nhà các loại