Công văn số 189 sở kế hoạch và đầu tư về việc phối hợp thẩm định, tham gia ý kiến chủ trương đầu tư các dự án theo Luật Đầu tư.

Công văn Sở kế hoạch đầu tư