Công ty TNHH Sơn Lâm CĐP

Địa chỉ: Thôn Hưng Long – Xã Thành Long – Huyện Hàm Yên – Tuyên Quang

Điện thoại thường trực :

Giám đốc: Lưu Ngọc Giang ;

Sinh ngày:  26/08/1968

SĐT: 0985.925.868

Địa chỉ email: sonlamcdp@gmail.com

Hoạt động kinh doanh chính : Khoáng sản