Công ty TNHH MTV DL Hương Việt

Địa chỉ:  P. Hưng Thành – TP Tuyên Quang – Tuyên Quang

Điện thoại thường trực :

Giám đốc: Ông Nguyễn Tiến Bảo ;

Sinh ngày:  01/02/1985

SĐT: 0989.418.166

Địa chỉ email: huongviettuyenquang@gmail.com

Hoạt động kinh doanh chính : Dịch vụ du lịch