Công ty TNHH Hùng Phát

 

Địa chỉ: Tổ 21 – P.Ỷ La – TP.Tuyên Quang

Điện thoại thường trực :

Giám đốc: Ông Khuất Văn Hiến 

Sinh ngày:  15/12/1963

SĐT: 0913.250.010

Địa chỉ email: hungphattuyenquangvn@gmail.com

Hoạt động kinh doanh chính : Xây Dựng