Công ty CP Bảo hiểm Petrolimex Tuyên Quang

 

Địa chỉ: Số 2, đường Phan Thiết – P.Phan Thiết – Tuyên Quang

Điện thoại thường trực :

Giám đốc: Ông Luyện Duy Khánh ;

Sinh ngày:  10/08/1977

SĐT: 0985.100.100

Địa chỉ email: khanhpijoco@gmail.com

Hoạt động kinh doanh chính : Bảo hiểm