Công ty TNHH Huy Hoàng

Địa chỉ: P.Phan Thiết – TP.Tuyên Quang

Điện thoại thường trực :

cty Huy hoang

Giám đốc: Ông Nguyễn Hoàng Long ;

Sinh ngày:  24/05/1970

SĐT: 0978.075.888

Địa chỉ email: antratq72@gmail.com

Hoạt động kinh doanh chính : Khách sạn và xây dựng