Công ty TNHH Bảo Trung Tuyên Quang

 

Địa chỉ: Số 576 – Tổ 28 – Phường tân Hà – Thành phố Tuyên Quang

Giám đốc: Ông Trung Vĩnh Trí

Sinh ngày:  13/03/1982

SĐT: 0965 709 999

Email : tuvanthietkebaotrung@gmail.com

Hoạt động kinh doanh chính : Xây Dựng