Doanh nghiệp tư nhân Tân Hậu

 

Địa chỉ: Tổ 33, Phường Tân Quang, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang
SĐT thường trực: 0273 826232
Giám đốc: Bùi Thị Hậu
Ngày sinh: 19/01/1967
SĐT Giám đốc: 0978 379 669
Địa chỉ Email:
Ngành nghề kinh doanh chính: Vận tải hàng hóa