Công ty TNHH Thiên Sơn

 

Địa chỉ: Tổ 18, Phường Nông Tiến, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

SĐT thường trực: 0273812565
Giám đốc: Bùi Hải Phương
Ngày sinh: 1/4/1983
SĐT Giám đốc: 0972520555
Địa chỉ Email: buihaiphuong.ts@gmail.com
Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác đá