Mời tham dự Đoàn Giao dịch Xúc tiến Đầu tư Thương mại Nhật Bản

Thời gian: từ ngày 13/10 đến ngày 18/10/2014.

Địa điểm: Thành phố Osaka và Tokyo, Nhật Bản.

Mục đích: mời gọi và trao đổi những cơ hội đầu tư từ Nhật Bản đối với các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, như cơ khí chế tạo, điện tử, hóa chất, chế biến thực phẩm và các ngành công nghiệp hỗ trợ.

Đơn vị thực hiện: Cục Xúc tiến Thương mại phối hợp với Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Thương mại Nhật Bản METI, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Thương vụ Việt Nam tại Osaka, Tổ chức Xúc tiến Đầu tư Thương mại Nhật Bản JETRO và Phòng Thương mại và Công ghiệp Nhật Bản OCCI.


2. C(ng vpn m_i tham d_ Ch²)ng tr_nh XT-TTM t_i Nh_t B_n Cong Van thong bao chi phi