Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Tuyên Quang

 

 

 

 

 

Địa chỉ: Ph­ường Tân Quang – TP Tuyên Quang – Tuyên Quang

Điện thoại thường trực :

Giám đốc: Ông Nguyễn Thanh Tùng

Sinh ngày:  24/03/1979

SĐT: 0985983989

Địa chỉ email: tungxstq@gmail.com

Hoạt động kinh doanh chính: KD- Dịch vụ