Sản xuất nông lâm nghiệp theo hướng hàng hóa

TQĐT – Hiện nay, nhiều địa phương trong tỉnh đã chuyển dịch cơ cấu cây trồng, lựa chọn các giống cây phù hợp, bố trí cơ cấu mùa vụ hợp lý và đẩy nhanh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Các hộ nông dân đã áp dụng phương pháp xen canh, gối vụ hoặc trồng trái vụ các loại cây rau màu với nhiều công thức luân canh, hình thành hàng trăm cánh đồng cho thu nhập cao, tạo ra sản lượng hàng hóa lớn.

bos

Chăm sóc đàn bò sữa tại Trang trại bò sữa Phú Lâm (Yên Sơn).
Năm 2013, mô hình cánh đồng mẫu với diện tích trên 10 ha được thực hiện tại các thôn An Lộc A, An Lộc B và thôn Thúy An, xã An Khang (TP Tuyên Quang) với sự tham gia của 108 hộ nông dân. Cánh đồng này được bà con nông dân gieo cấy toàn bộ bằng một loại giống lúa BC15 và áp dụng biện pháp chăm sóc bằng phân viên nén dúi sâu NK. Các hộ tham gia cánh đồng mẫu được HTX hỗ trợ 100% giống, được tập huấn kỹ thuật chăm sóc thâm canh, phòng trừ sâu bệnh, làm đất tập trung, gieo cấy cùng giống, đồng trà, áp dụng đồng bộ các quy trình kỹ thuật vào sản xuất và sử dụng phân viên nén. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ nhiệm HTX nông lâm nghiệp An Khang cho biết: Việc xây dựng cánh đồng mẫu sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân chăm sóc và thu hoạch, nâng cao hệ số sử dụng đất, định hướng cho nông dân hình thành các vùng chuyên canh lúa đặc sản và cây rau màu để từ đó tiếp tục tạo thành các cánh đồng mẫu lớn trong sản xuất.

Cũng trong năm qua, Trạm Khuyến nông các huyện, thành phố đã xây dựng thí điểm cánh đồng mẫu gieo cấy cùng giống, cùng trà với các giống lúa cho năng suất, chất lượng cao như BC 15, LS1, Nam Dương… với diện tích gần 100 ha, năng suất đạt từ 250 kg/sào trở lên. Từ thực tế triển khai thực hiện mô hình cánh đồng mẫu cho thấy đã giảm được chi phí cho người nông dân; áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học, kỹ thuật trên quy mô lớn; khắc phục, hạn chế sự chênh lệch giữa các hộ nông dân, giải quyết được vấn đề manh mún về đất đai trong sản xuất nông nghiệp, tạo sự đồng đều trên toàn bộ cánh đồng về năng suất, chất lượng sản phẩm, thúc đẩy sự phát triển của HTX trong việc cung ứng vật tư với giá hợp lý, kịp thời; thúc đẩy cơ giới hóa trong sản xuất, bảo vệ môi trường, tạo bước đột phá mới trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn, đặc biệt là góp phần nâng cao trình độ hợp tác sản xuất cho nông dân và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Để hình thành các vùng sản xuất nông sản hàng hóa chất lượng cao, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, tỉnh đã quan tâm đầu tư kinh phí, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông, thủy lợi nội đồng, đồng thời có chính sách hỗ trợ, đưa những dự án rau quả giá trị kinh tế cao về các địa phương. Thực hiện tốt chính sách tam nông, coi trọng mối liên kết “bốn nhà”; chú trọng phát triển công nghiệp chế biến nông sản, tìm đầu ra cho sản phẩm nông sản; quan tâm tuyên truyền, vận động nông dân tích cực cải tạo đồng ruộng, thay đổi tập quán canh tác; tăng cường chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, đào tạo nghề cho nông dân để nâng cao hiệu quả canh tác.

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT, trong thời gian tới, Sở phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai có hiệu quả các dự án, quy hoạch về sản xuất nông, lâm, thủy sản theo hướng đẩy mạnh sản xuất hàng hóa tập trung, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tập trung cải tạo khâu giống, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất để tăng sức cạnh tranh gắn với thị trường như: Lạc, đậu tương, cam và các nông sản hàng hóa có hiệu quả kinh tế. Các huyện đã xây dựng thành công cánh đồng lớn, sản xuất lúa gạo hàng hóa, chuyển đổi một số diện tích canh tác có hiệu quả thấp hơn để trồng mía, mở rộng diện tích trồng mía nguyên liệu đủ để cho mục tiêu phát triển công nghiệp đường Tuyên Quang.

Toàn tỉnh duy trì ổn định diện tích chè 8.400 ha ở các huyện Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương và chè Shan đặc sản huyện Nà Hang; tỉnh cũng tiếp tục triển khai nhiều chính sách đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, quy mô công nghiệp, tăng nhanh tỷ trọng chăn nuôi trong tổng giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp, thủy sản, phục hồi đàn gia súc, trong đó chú trọng đến phát triển đàn bò sữa. Cùng đó, mở rộng diện tích, tăng sản lượng và giá trị nuôi trồng thủy sản, thực hiện có hiệu quả các dự án phát triển nuôi trồng thủy sản hồ thủy điện Tuyên Quang, Chiêm Hóa, Yên Sơn và các dự án, mô hình khuyến nông khuyến ngư nuôi các giống cá mới, đặc sản…
Bài, ảnh: Hải Lâm

Bonjour Cupcakes has gluten free options
Coach Canada tnl their ol’ created mode therapist

A look inside the Gratitude Journal with actress and comedienne Kim Coles
woolrich jas carry a big leather handbag

5 Golden Facts About Sandwich Clothes
burberry scarf six focuses using 2011 individuals

4 New Designer Sunglasses To Beat The Heat This Season
Christian Louboutin Norge So it brings back those memories

A Presentation of Mp5 Player
Christian Louboutin Sale and Self Promotion

A Major Sector in India
Undershirts were made of silk

One Piece Season 3 Part 4
roger vivier flats If you’d prefer

Not Just For Sleeping Anymore
chanel espadrilles there are typically